onaangename geur

Een onaangename geur cq stank in of om uw huis is zeer onaangenaam. Een oorzaak hiervan kan zijn dat er met de riolering iets mis is. Dit is helaas niet altijd meteen te ontdekken. Als ervaren rioleringsbedrijf hebben wij de techniek in huis om de oorzaak voor u op te sporen, en het vervolgens probleem op te lossen.

Stankoverlast

Dampdetectie

Damp door de leidingen laten gaan kan hier een oplossing zijn. Alle eventuele scheurtjes hoe klein ook, breuken of andere open verbindingen, kunnen niet aan deze damp ontsnappen. Dit noemen we een dampdetectie.

Heeft u last van een hardnekkige stank in het huis? Neem dan snel contact met ons op, zodat we het probleem direct aan kunnen pakken bij de bron.

Navigatie